Проектиране производство и монтаж на метални конструкции и съоръжения.