Плъзгаща порта тип Пано 2

Плъзгащите порти тип Пано . Предимството на този тип порти е добър дизайн, кратък срок за изпълнение , лесни за автоматизация на достъпни цени .