Плъзгаща порта тип Пано

Плъзгащите порти тип Пано . Предимството на този тип порти е добър дизайн, бързи за изпълнение , лесни за автоматизация на достъпни цени .