Ремонт на селскостопанска техника

Ремонт на селскостопанска техника
Тук специално е подменен и подсилен захвата към плуга прегледани и подсилени всички точки на натоварване