Лазерно рязане на листов материал разкрой на тръби

Лазерното рязане на метални листи е широко използвано в индустрията поради своята прецизност и възможност за обработка на различни видове метали.

   Създава се програма, която определя пътя на лазерния лъч върху металния лист. Тази програма съдържа информация за размерите на изрязаните части, формите и други параметри, които се изискват. Лазерът трябва да бъде настроен в съответствие с материала, който се обработва. Това включва регулиране на мощността на лазера и скоростта на движение на главата. Лазерният лъч се насочва върху металния лист, следвайки програмата за рязане. Лазерът прецизно преминава през материала, топейки или изпарявайки металната повърхност. При този процес се генерира малко топлина при обработката, което намалява риска от деформации или промяна в структурата на материала. Той може да бъде използван за метали с различни характеристики, включително стомана, алуминий, неръждаема стомана и други специфични сплави. Процесът на лазерно рязане обикновено е бърз и ефективен, което допринася за по-висока производителност в сравнение с някои други методи на рязане. Поради прецизността му, отпадъците от материала се намаляват до минимум. Това води до по-ефективно използване на суровините. В сравнение с някои други методи на рязане, лазерното рязане обикновено създава по-малко шум и прах, като го прави по-добро за работа в различни производствени среди.

   Лазерното рязане предлага предимства като висока прецизност, минимални деформации на материала и възможност за обработка на сложни форми. Този метод се използва в различни отрасли като автомобилостроене, производство на метални изделия и др.