Укрепване на сгади

Много често, за да се подчини старо строителство на съвременната функционалност се налагат преустройства на помещенията. Това може да се случи само и единствено след обстойно изследване на съществуващата конструкция. Много често спасение се явява допълнителното й укрепване със стоманени рамки или друг вид съоръжения според предписанието на специалисти. Този вид дейности удължава живота на конструкцията и прави експоатацията й безопасна.

Доверете се на нашия професионализъм. Предлагаме широк спектър от дейности, покриващи усилването, възстановяването и реконструкцията на съществуващи строителни конструкции и елементи от тях.

Крайната ни цел е сградата да отговори на бъдещите изисквания отправени към нея или да запази първоначалните й показатели.