Производствени халета и метални конструкции

С-Метал ООД предлага производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради. Разполагаме с цялостното технологично оборудване и квалифициран персонал за извършването на такъв тип дейности. Цялостното изграждане на проекта може да включва: конструктивен проект с количествена сметка и визуализации, земни работи и фундаменти, метална конструкция, покрив и куполи за горно осветление, фасади, монтаж на врати, електрическа и ВиК инсталация, отопление и вентилация.

Металните халета са подходящи за магазини, складове, автосервизи, различни видове производства, логистични складове, къщи, заведения и други.